១៩ មេសា ២០០៥ - ពុម្ពអក្សរ KhmerOS មូលដ្ឋានបានធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ

កំណែ​ថ្មី (កំណែ 3) នៃ​ពុម្ព​អក្សរ KhmerOS និង KhmerOS System បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​សម្រាប់ ទាញយក ហើយ ។ ពុម្ពអក្សរ​ទាំងនេះ ឥឡូវ​មាន hinting ប្រសើរ​ជាងមុន (ពួក​គេ​​អាន​ងាយស្រួល​ជាង​មុន នៅ​លើ​អេក្រង់​នៅ​ពេល​ប្រើ​ទំហំ​តូច) ហើយ​គម្លាត​បញ្ឈរ​នៃ Khmer OS ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដូច្នេះ​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​អត្ថបទ បច្ចុប្បន្ន​អាច​មើលឃើញ​ទាំងអស់ ។

Khmer