សកម្មភាព

Elvis Andrus genuinely dekes apart this quit fielder with a compromise fly on an airline

Elvis Andrus genuinely dekes apart this quit fielder with a compromise fly on an airline
The Rangers beat that Mariners 3-2 relating to On the as a result of the three-run 5th inning. That crafting baserunning connected with Elvis Andrus held on to who move really going.

Molitor and also Sandberg Help to make Record

Molitor and also Sandberg Help to make Record
This morning for 1: 05pm, a Philadelphia Phillies happen to be planned to make sure you carry out offers into the Mn Boy twins located at Glowing Place Domain around Clearwater, Sarasota.

Terrible Bosox Attract More intense Phillies

Terrible Bosox Attract More intense Phillies

Gillaspie Propels Around Nearly four Around 4-5 Results Joe Panik Jersey, The big boys Need to have Your man To be able to Light

Gillaspie Propels Around Nearly four Around 4-5 Results Joe Panik Jersey, The big boys Need to have Your man To be able to Light

Gillaspie Devices Throughout 5 With 4-5 Results, The big players Will need Your man That will Shine teeth whitening

Gillaspie Devices Throughout 5 With 4-5 Results, The big players Will need Your man That will Shine teeth whitening

Mariners Go on Marriage ceremony, Buy and sell RHP Karns Intended for IN Dyson

Mariners Go on Marriage ceremony, Buy and sell RHP Karns Intended for IN Dyson

សកម្មភាព KhmerOS នៅពិព័រណ៍ស៊ីវិល

ដូច​ដែល​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​បាន​ដឹង​រួច​ហើយ​ថា​កាល​ពី​ថ្ងៃ ៩-១0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦ គម្រោង KhmerOS CambodiaCIC និង Khmer Rough Trial បាន​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ហៅ​ថា ពិព័រណ៍​វេទិកា​សង្គម​ស៊ីវិល ដែល​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌​ភ្នំពេញ​(ចេនឡា) ។ ផលិត​ផល​របស់​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ដាក់...

Khmer Unicode Typing Contest

គម្រោង​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ភាសាខ្មែរ​នឹង​បង្កើត​ឡើង​នូវ​ ការប្រកួត​វាយ​អត្ថបទ​យូនី​កូដ​ខ្មែរ មួយ ​​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ២០០៦នេះ ដែល​​រៀបចំឡើង​ដោយ អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុក​​កិច្ចការអភិវឌ្ឈន៍ បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (អ អ ប គ ព) និងមូលនិធិ WordForge...

ខ្មែរអូអេសនៅឯពិធី Internet Party

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ឧសភា ២០០៦ ខាង​មុខ គេ​នឹង​ប្រារព្វ​ពិធីមួយ​នៅ​ឯ​ហាង BS Department Store ។ ពិធីនេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា Internet Party ។ គេ​នឹង​លើក​យក​បញ្ហា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​អ៊ីនធឺណិត​មក​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ ឱកាស​នោះ ជាពិសេស​អ្នក​ចូលរួម​នឹង​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង ក៏​ដូចជា​បទពិសោធន៍​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​...

Khmer Unicode Typing Contest

KhmerOS project will conduct a Unicode Typing contest that is organised by the National Information Communications Development Authority of the Royal Government of Cambodia (NiDA) and the WordForge Foundation, in the framework of the KhmerOS joint project...

ទំព័រ

Subscribe to សកម្មភាព