កំណែថ្មីរបស់មេខលានិងមយូរា

ឥឡូវ​នេះ​កំណែ​ថ្មី​របស់​មេខលា (1.5.0.3) និង មយូរា (1.5.0.2) ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​ហើយ។ នៅ​ក្នុង​កំណែ​នេះ​យើង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ប្រសើរ​ចំពោះ​ការ​បកប្រែ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​កំណែ​នេះ។ ដើម្បី​ឲ្យ​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់​សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ មេខាលា និង មយូរា សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ។

Khmer

Category: