ការ​បក​ប្រែ (សទ្ទានុក្រម, ឌ្រូផល, ខេឌីអ៊ី...)

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ​​អង់គ្លេស-ខ្មែរ

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ​​អង់គ្លេស-ខ្មែរ កំណែ ៣.២ (ទ្រង់ទ្រាយ PDF) (366 KB)
សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ​​អង់គ្លេស-ខ្មែរ កំណែ ៣.២ (ទ្រង់ទ្រាយ OpenOffice.org 2.0 Calc) (85 KB)

ការ​បក​ប្រែ Drupal

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ Drupal ជា​ភាសា​ខ្មែរ សូមទាញ​យក​ឯកសារ​ zip នេះ ៖
ការ​បក​ប្រែ​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​របស់ Drupal ជា​ភាសា​ខ្មែរ (63 KB)
អ្នក​អាច​នាំចូល​ឯកសារ​ PO ទៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Drupal របស់​អ្នក ។ ឯកសារ​នេះ​មិន​ទាន់​ពេញ​លេញ​ ១០០% នៅ​ឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​កំពុង​ធ្វើការ​បកប្រែ​វា ។

ការ​បកប្រែ KDE (11/10/2005)

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ជួយ​យើង​ក្នុង​ការ​សាកល្បងការ​បកប្រែ KDE ជា​ភាសា​ខ្មែរ សូម​ទាញយក​ឯកសារ​នេះ ៖
ការ​បក​ប្រែ​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​របស់ KDE ជា​ភាសា​ខ្មែរ (1 MB)

មុន​ដំបូង ​ដកស្រង់​វា និង បន្ទាប់​ក្នុង​នាម​ជា​​អ្នកប្រើ root អ្នក​ត្រូវ​ចម្លង​ថត​ដែល​បាន​ស្រង់​ចេញ km ទៅ $KDEDIR/share/locale ។ សូម​ជំនួស $KDEDIR ដោយ​ទីតាំង​ដំឡើង KDE របស់​អ្នក ។ ទីតាំង​ដំឡើង​ជា​ច្រើន​គឹ​ /opt/kde3 ។ ឯកសារ​នេះ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការងារ​បកប្រែ​ដែល​កំពុង​ដំណើរការ​របស់​យើង ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជា​ទៀង​ទាត់ ។

 

Khmer